Mette Buch Jensen , journalist

 

Mangler du pengene til at realisere et større projekt?

Du og din organisation har et rigtig godt og relevant projekt på tegnebrættet, men mangler økonomien til at realisere planerne.
Lad mig hjælpe !

Jeg har stor erfaring med at fundraise og skaffe de nødvendige økonomiske midler. Vi begynder med et indledende møde, som afklarer projektets potentiale, afstemmer de gensidige forventninger og lægger grundstenen til vores samarbejde.

Jeg kan tilbyde:

En oversigt over de fonde, som er relevante for netop dit projekt
Indledende kontakt til de relevante fonde
Udformning af ansøgninger
Løbende dialog med fondene
Kontinuerlig feedback til dig, så du ved, hvor langt vi er i processen

Vi aftaler et startbeløb, som tager afsæt i opgavens omfang. Jeg arbejder som oftest med faste priser og ikke med provision.

Mit primære arbejdsområde er organisationer, som udfører socialt og humanitært arbejde

Siden 2012 har jeg arbejdet med fundraising for foreningen Fundamentet, som driver Mandecentret. (http://mandecentret.dk/)

Anbefaling fra Mandecentret:

“Mette Buch Jensen har arbejdet freelance for Mandecentret siden 2012 ud fra en klar fundraising-vision. Hun har udvalgt en række af de største fonde i Danmark og tilrettelagt målrettet kommunikation samt håndteret dialogen og opfølgningen. På trods af vores egen tvivl på opgavens gennemførlighed, har Mette arbejdet målrettet, struktureret og ufortrødent igennem hele perioden samt været den, der holdt fast i projektets mulige realitet. Målet blev nået og Fundamentet/Mandecentret er markant styrket som følge af Mettes indsats. Bestyrelsen og ledelsen i Fundamentet/Mandecentret nærer stor respekt og taknemmelighed for attituden, professionalismen og vedholdenheden hos Mette.”

Morten Kjær Egebjerg, daglig leder, Mandecentret

Seneste fundraising-resultat i mit arbejde for Mandecentret er en bevilling på 500.000 kr. fra A.P. Møller Fonden til etablering af et nyt mandecenter i Esbjerg i 2017 samt en bevilling på 750.000 kr. fra A.P. Møller Fonden i 2017 til renovering af Mandecentret i København.